INDELING

Onze indelingen gebeuren in eerste instantie op basis van kunnen, er wordt echter vooral rekening gehouden met de capaciteiten, aanleg, inzet… van elk kind om zo tot de best mogelijke indeling te komen. (concreet betekent dit dat het ene kind al eens een jaartje vroeger kan doorschuiven naar een volgende groep of een ander kind een jaartje langer in de ingedeelde groep blijft)

Wanneer je kind in de 1ste kleuterklas zit, is het al welkom om te starten met kleuterturnen. De ideale leeftijd om te starten met turnen is 4 à 5 jaar. 

Vanaf het eerste leerjaar kan je kind starten in onze basisgym-groep.

Na selectie en vanaf het tweede leerjaar kan je kind starten in onze recrea-groep.

Na extra selectie en vanaf het tweede leerjaar kan je kind starten in onze recrea+groep.

Na selectie tijdens 1 van onze open trainingen en vanaf het derde leerjaar kan je kind starten in onze wedstrijd-groep.

Na selectie en vanaf het eerste leerjaar kan je kind starten in onze demogroep in samenwerking met PACSAM-VES.

Ja maar….

Om te kunnen starten in de recreagym-groep, heeft je kind toch een zekere gymnastiek ervaring nodig. 

Heeft je kind bijzonder veel aanleg, dan is het mogelijk dat het rechtstreeks in de recrea-groep aan de slag kan. 

Onze coaches bekijken dit geval per geval tijdens de probeer-momenten of open trainingen. 

AFSPRAKEN

Ja, liefst wel.

Doe vlak voor de start van de training nog een kleine pitstop met je kleuter; dan hoeft een plaspauze wellicht niet meer tijdens de training.
Moet je kleuter tijdens de training toch hoognodig naar het toilet, dan staan onze coaches klaar om even te helpen indien nodig.

Neen

In de kleutergym- en basisgymgroep ben je helemaal niet verplicht om naar elke training te komen. Natuurlijk ga je sneller vooruit wanneer je zo vaak mogelijk aanwezig bent.

Ja 

Van zodra je bij onze recrea/wedstrijdgroep hoort, engageer je je om alle trainingen te volgen, tenzij in uitzonderlijke gevallen (examens, ziekte, …). 

(Als je kind niet in een wedstrijdformatie staat kan er eventueel met de coaches een andere regeling bekeken worden. Dit kan enkel met hun toestemming.)

Alle gymnasten trainen op blote voeten. 

Kleutertjes trekken gewoon sportieve kledij aan waarin ze vlot kunnen bewegen. 

De gymnasten van de basisgroep trainen in een shortje en T-shirt. 

In de recrea- en wedstrijdgymnasten trainen de meisjes in nauwaansluitende kledij (topje of maillot met gymbroekje), de jongens in korte short en T-shirt. 

Lange haren dienen in een dot opgebonden te worden. 

Het dragen van sierraden (met uitzondering van oorknopjes) is verboden.

Neen

De kleuter-, basis- en recreagym-groepen hebben enkel training tijdens de schoolweken. Gedurende de schoolvakanties liggen de trainingen dus stil. 

Ja

De wedstrijdgroep traint het hele jaar door, behalve enkele weken in juli. 

Vanaf begin augustus starten sowieso de trainingen voor het nieuwe seizoen. 

Vakanties dienen vanaf de wedstrijdafdeling steeds voorgelegd te worden aan de coaches.

EXTRA INFO

In de basisgym-groep krijgt je kind de basis van de gymnastiek aangeleerd. 

Door middel van laagdrempelige oefeningen wordt er gericht gewerkt aan de motorische ontwikkeling van je kind. 

Lenigheid, behendigheid, evenwichtsgevoel, coördinatie, gevoel voor ritme… het wordt allemaal aangescherpt. 

Ook als je kind later zou kiezen voor een andere sport, vormen deze trainingen een ideale basis. 

Eens je kind bepaalde vaardigheden helemaal of zo goed als onder de knie heeft, kan je kind na selectie, in de recrea-groep aan de slag. 

Daar krijgt het een eerste introductie in de acrogym. 

Onze coaches werken in kleine stapjes naar het veilig en correct aanleren van acrobatische technieken die typische zijn voor acrogym. 

Zowel dynamische elementen (rondat, flik flak, …) als statische elementen (hoeksteun, brug-rug, vliegje, …) komen aan bod. 

Daarnaast wordt er verder gewerkt op de lichamelijke ontwikkeling: lenigheid, vormspanning, kracht, coördinatie,…

Ja en neen

In eerste instantie wordt er vooral individueel gewerkt. 

Afhankelijk van de evolutie van je kind (op lichamelijk vlak, turntechnisch, motivatie etc.)  en de beschikbaarheid van mogelijke partnertjes, komt je kind in een acro-team terecht van 2, 3 of 4 gymnasten. 

Het team krijgt voor het eerst een heuse acro-choreografie aangeleerd van een tweetal minuutjes en als ze er klaar voor zijn, doen ze wellicht mee aan een of meerdere oefenwedstrijden. 

Niet alle recrea-gymnasten komen terecht in een team en kunnen dus meedoen aan wedstrijden.

Ja

In acrogym worden elementen van meerdere gymnastiekdisciplines gecombineerd en verwerkt in een choreografie. 

In de eerste jaren kan je kind dus zeker nog overschakelen naar andere disciplines zoals toestelturnen of tumbling. 

Maar meestal gaan de ‚transfers’ in de andere richting :-).

Ja

Aan onze trainingshal is er een cafetaria van waaruit je je kind tijdens de trainingen kan volgen. 

Let wel: Deze wordt opengehouden door onze vrijwilligers, wat concreet betekent dat men enkel in de cafetaria terecht kan als er een verantwoordelijke aanwezig is.

Voor alle info: klik op deze link.

Neen

Het volledige bedrag van het lidgeld dient steeds betaald te worden.

Neen

Vanaf de recreagroep krijgen onze gymnasten gratis een club T-shirt.

Ja

Vanaf onze wedstrijdgroep verwachten we dat alle kinderen een clubmaillot aanschaffen. Deze wordt gebruikt tijdens 

de opwarmingssessies van de wedstrijden. De richtprijs is ca. 30 euro.

Ja

Vanaf onze wedstrijdgroep verwachten we dat alle kinderen een trainingspak van de club aanschaffen. Dit kost ca. 60 euro. 

Voor onze recreagymnasten die aan een wedstrijd deelnemen, wordt er gevraagd om een effen zwarte joggingbroek te voorzien tezamen met het (gratis) club T-shirt.

Ja 

Van zodra je kind ingeschreven is en het lidgeld betaald is, is je kind automatisch verzekerd voor ongevallen tijdens trainingen en wedstrijden waaraan je kind in clubverband deelneemt. 

Men kan voor 5 euro per jaar extra ook kiezen voor een extra verhoogde waarborg.

Loopt je kind een blessure op, meld dit steeds aan de coach en aan de cel ledenwerking. ledenwerking@ambitious-pro-gymnastics.be 

Je dient een formulier te laten invullen dat je kan terugvinden op de website van gymfed. https://www.gymfed.be/over-gymfed/een-ongeval-wat-nu

  • Download het ongevallenformulier 2020-2021, vul het volledig in – vergeet hierbij je handtekening niet – en laat de arts vervolledigen.
  • Bezorg het ingevulde formulier terug aan ledenwerking (dit mag per mail).
  • De club geeft het ongeval door aan de federatie via het Ledenbeheer (online).
  • De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
  • Je kan de status van je dossier volgen in Mijn ongevallenstatus‘ (hiervoor moet je inloggen)
  • Vooraleer je opnieuw de turnzaal in duikt – vergeet je Attest van genezing niet door te zenden!

Onze coaches passen het trainingsprogramma indien nodig aan.

Ja

Veiligheid staat in onze club centraal. Zowel op het vlak van de sport als rond de huidige corona-problematiek. We volgen strikt de maatregelen die de diverse overheden en de Gymfed ons opleggen.

Ja en Neen

Niemand wordt geboren als wedstrijdgymnast! 

Iedereen is dus welkom om bij ons te starten met gymnastiek. 

Ons opleidingstraject is gericht op het kneden van de startende turner tot een uitmuntende acrogymnast. 

Het club-motto is “bringing all gymnasts to their highest level.”

Dus ja we gaan op zich voor het hoogste mogelijke doel, maar wel het hoogst mogelijke doel per gymnast/team.

Neen

Helemaal niet. Sommige kinderen zijn van nature iets leniger dan anderen. 

Maar tijdens de trainingen wordt bij elke gymnast stapsgewijs gewerkt aan zijn of haar lenigheid.

Neen

Acrogym wordt zowel door meisjes als jongens beoefend. Er zijn verschillende teamsamenstellingen: uitsluitend meisjes (meisjes paar en trio), exclusief jongens (mannen paar en mannen vier) en tot slot het gemengd paar. 

De meisjes zijn (nog) wel in de meerderheid.

Artistieke gymnastiek of toestelturnen wordt individueel beoefend. 

Acrogym daarentegen is een teamsport. 

Acrogym wordt op een verende wedstrijdvloer van 12x12m geturnd. 

Op een soortgelijke vloer turnen de artistieke gymnasten hun grondoefening. 

Daarnaast gebruiken zij echter ook nog andere toestellen zoals de balk, de brug en de sprong.

Ja

Veel (top)acrogymnasten hebben hun carrière gestart in het toestelturnen. 

Toestelturnen vormt een goede basis voor acrogym. 

Acrogym vergt wel een aantal extra vaardigheden, maar die kunnen mits training in de meeste gevallen nog aangeleerd worden.

Een wedstrijdpakje heb je nodig vanaf het moment dat je aan wedstrijden deelneemt. Ze komen in vele vormen, kleuren en …prijzen. Prijzen variëren van gemiddeld 70 euro tot meerdere honderden euro. 

Gelukkig kan je je pakje vaak ook huren voor een seizoen. 

Huurprijzen zijn steeds in onderling overleg af te spreken, maar reken op een bedrag tussen 50 en 150 euro.

Neen

De club zelf verhuurt geen pakjes, maar we kunnen je wel in contact brengen met ouders die pakjes verhuren of verkopen.

Onze club veroordeelt deze wantoestanden ten stelligste. 

Onze coaches ondertekenen een “Gedrags- en ethische code” waarin de afspraken staan over hoe zij met de gymnasten kunnen omgaan. 

Vanzelfsprekend wordt er in de (hogere) wedstrijdcategorieën hard getraind in een sfeer van discipline, die noodzakelijk is om in veilige omstandigheden tot resultaten te komen. 

Maar steeds mèt respect voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de gymnast. 

Wij vinden het belangrijk dat onze gymnasten met plezier en op een gezonde, veilige en ethisch verantwoorde manier hun sport kunnen beoefenen. 

Spreken over grensoverschrijdend gedrag of misbruik als je het zelf meegemaakt hebt of meemaakt, is niet eenvoudig. 

Maar als je het kan en wil, is er altijd iemand die wil luisteren en helpen. 

Weet dat ook onze turnclub over een aanspreekpunt integriteit (API) beschikt. 

Inge Vanderminnen, die lid is van het dagelijks bestuur, is onze API en je kan haar bereiken via inge.vanderminnen@gmail.com

Deze meldingen zullen met de nodige discretie en voorzichtigheid behandeld worden om zo de veiligheid van de gymnast te waarborgen.

LOGO SPORTVLAANDEREN24
Gemeente Puurs-Sint-Amands
Schilders Paling
Seeds of Law
Logo Pure Gifts New
Erkelens
Logo Steenackers New
Micheline
Coone & Partners
AERTS ALG
Victory
PageInsideOut
Lighthouse Video
Klaar Hammenecker
Ledblox
dr. Anke Vanhoenacker

© Copyright 2024 Ambitious Pro Gymnastics VZW

Deze website maakt gebruik van cookies voor de beste surfervaring. Wij gebruiken cookies voor het opslaan van jou voorkeuren en bijhouden van statistieken. Voor meer informatie bekijk ons Privacybeleid.